озунор айткандай информатика сабагы керек, miniusha кереги жок дегенде каршымын. Мисалы кээбиро комп деген нерсени универге барганда гана корушот. Мен баарын программист болсун дебейм жон гана комптун негизги...  全記事  管理者用
Profile

coz.oryly.ohranadachi.ru

Author:coz.oryly.ohranadachi.ru
информатика сабагы боюнча иштелмелер

Latest comments

Search form

Display RSS link.

  • информатика сабагы боюнча иштелмелер

Link

  • информатика сабагы боюнча иштелмелер

Сабактар боюнча окуу-усулдук топтом – негизинен окуучу үчүн арналып түзүлөт. Ал ар бир класс үчүн да, ар бир окуу предмети боюнча да жазылат. Топтомдун максаты окуучуну жалгыз окуу китеп менен чектебөө, анын окуу ишкердүүлүктөрүнүн ар тарабынан өсүүсүн...

Friend request form


20170405234247

информатика сабагы боюнча иштелмелер
Сайттан мугалимдин электрондук портфолиосун, сабактардын иштелмелерин, информатика боюнча тесттерди, текшерүү иштердин тапшырмаларын, сaбактарда колдонулган презентацияларды,. окуучулардын чыгармачылык ... 4, Информатика предмети боюнча китептерди топтоо, жыл сайын, кабинет башчысы, окуучулар, ата-эне, каб.баш, окуучулар, окуу китептери топтолот. 5, Информатика предмети боюнча электрондук китеп, тест, дисктерди, ...


追記を閉じる▲
Сайттан мугалимдин электрондук портфолиосун, сабактардын иштелмелерин, информатика боюнча тесттерди, текшерүү иштердин тапшырмаларын, сaбактарда колдонулган презентацияларды,. окуучулардын чыгармачылык ... 4, Информатика предмети боюнча китептерди топтоо, жыл сайын, кабинет башчысы, окуучулар, ата-эне, каб.баш, окуучулар, окуу китептери топтолот. 5, Информатика предмети боюнча электрондук китеп, тест, дисктерди, ... 9 апр 2012 ... Что такое «информатика» - Duration: 2:23. катерина усачева 598 views · 2:23. История развития ЭВМ (компьютера). Презентация. Информатика. - Duration : 2:46. Александра 4,943 views · 2:46 · Как сделать ... 21 Май 2015 ... Базистик окуу планы окуучулар тарабынан сабактар боюнча жалпы билим алууну, активдүү турмуштук көз ... Компьютердик технологиялардын негизин өздөштүрүү үчүн 7-9-класстарда «Информатика» сабагы ... 26 авг 2015 ... Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелер, Б.: Билим-компьютер, 2009. Осмонов А.,Молдокасымов ... Орускулов Т., Касымалиев М. Информатика 7–9 , Б.: Билим-компьютер, 2015, 2006. Касымалиев М., Орускулов Т ... Макала талкууга коюлду. Информатика предметинен кандидаттык минимум тапшырылды. БжМ факультетинде “Манас” эпосу боюнча өткөрүлгөн сынакка карата дилбаян жазылды. Волейбол боюнча спортакиядага катышты. кыргыз тилинин бардык бөлүмдөрү боюнча мамлекеттик стандартта көрсөтүлгөн мазмун ийкемдүү жана ыктуу ...... мамлекеттик мектептерде окуган мусулман жана христиан окуучулар үчүн дин сабагы ишеним негиздерине ... К.М. Ураимов Бышыктоо сабагында чак категориясы боюнча машыгууларын өркүндөтүүнүн. 197 ...... Зачёт алуу сабагы ж.б.; Бул сабактарды айкалыштырылган (комбинированный) сабак десек да болот. Себеби, бардык эле ... 16 Июл 2010 ... Сабактын формасы: аңгемелешүү сабагы. ... Студенттер арасында бир тема боюнча талаш-тартыш маселе болгондо, алар биринин сөзүн экинчиси укпай, эптеп өзүнүн оюн айтууга шашылган учурлар кездешет. 26 Янв 2015 ... М.Субанова тарабынан 1 окуу китеби, 33 колдонмо методикалык иштелмелер, 6 программа, 8 макала .... Информатика жана ИТК предметтерин окутуунун мазмунун оптималдаштыруу боюнча критерийлер жана ... Сайттан мугалимдин электрондук портфолиосун, сабактардын иштелмелерин, информатика боюнча тесттерди, текшерүү иштердин тапшырмаларын, сaбактарда колдонулган презентацияларды,. окуучулардын чыгармачылык ...
информатика сабагы боюнча иштелмелер

トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
 | ホーム | 
Copyright © coz.oryly.ohranadachi.ru Allrights Reserved.
Template aozora29-l-js by 斎七 @ 虹のもとブログ
Photo by *05 free photo