Математикалык методдорду кыргыз филологиясы боюнча изилдөөлөргө колдонуу жана моделдештирүү ...... Мына ушуга ылайык д\йнън\н къптъгън ън \ккън ълкълър\ндъ информатика сабагын окутуу 1 – 4 – .... Компьютердин экранына ар бир сандын т\рд\\ т\стър менен боелуп жана кыймылдуу т\рдъ чыгуусу ...  全記事  管理者用
Profile

coz.oryly.ohranadachi.ru

Author:coz.oryly.ohranadachi.ru
информатика сабагы боюнча компьютердин тузулушу 7класс

Latest comments

Search form

Display RSS link.

  • информатика сабагы боюнча компьютердин тузулушу 7класс

Link

  • информатика сабагы боюнча компьютердин тузулушу 7класс

6 Янв 2016 ... Мугалим: Жүндүбаева Гулиза Бактыгуловна. 7-кл. Сабактын темасы: Компьютердин түзүлүшү. Сабактын максаты: 1.Билим берүү максаты. Информатика сабагынын өзөгү болгон, техникалык каражат жанан анын түзүлүштөрү тууралуу балдарга айтып берүү. 2.Тарбиялык максаты.

Friend request form


20170405234247

информатика сабагы боюнча компьютердин тузулушу 7класс
cкачать: Информатика сабагы боюнча Компьютердин тузулушу 7-класс Информатика жана информациялык технологиялар тууралуу; 3 Информатиканын байланыштары; 4 Илим жана технология; 5 Суроолор; 6 2 .Информатиканын ... компьютердин жана информациялык системалардын материалдык жагы аркылуу - физика жана химия, электроника жана радиотехника менен. 14 Ноя 2014 ... Компьютердин аппараттык жабдылышы. Компьютердин архитектурасы; 3. Компьютердин аппараттык жабдылышы жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Системалык биримдиктин ички түзүлүшү менен кеңири таанышасыңар. Компьютердин кубаттуулугун мүнөздөөчү негизги түзүлүштөрдү ... 17 Янв 2017 ... Орус тили онлайн сабагы No 1 - Duration: 4:20. Chet Til 301,764 views · 4:20. Персональный компьютер Информатика 7 класс #12 Инфоурок - Duration: 12:20. Инфоурок 808 views · 12:20 · Слайд шоу (информатика) - Duration: 0: 51. Anatolii Ratskewych 1,409 views · 0:51. Күн желе: өзгөчө ... сыўар жана эмнени їйрєнєсїўєр? Кєп учурда, информатика сабагы компьютер менен иштєєнї їйрєтєт ... жана компьютердин жардамы менен ар кандай тармактагы маселелер- ди чечїїнїн ыкмаларын жана ... їчїн « Информатика: базалык курс боюнча пракикалык иштер» деп аталган окуу китеби колдонулат. 9-класста Алгебра сабагынын берилиши. Математика мугалими Муканбетова Батмабүбү Алгебра сабагынан Квадраттык функция темасын өттү. Окуучулар тема боюнча таблица түзүп, график чийүүнү үйрөнүштү. 8- класска информатика сабагынан ачык сабак өтүлдү Тема: Компьютердин аппараттык ... Изилдөөдө окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүгүн калыптандыруунун методикасы иштелип чыкты, ал мектеп мугалимдерине ишмердүүлүктү аткарууда практикалык жардам бере алат. “Информатика” предметинин негизги бөлүмдөрү боюнча иштелип чыккан критерийлер, түзүлгөн. 24 Токтогулова З.А. Пифагордун теоремасын «башталгыч эксперимент, SEA » усулу боюнча окутуу. ...... аркылуу чагылдырып жеткирүүгө компьютердин жардамчы ролун танууга болбойт. Компьютердик технологияны .... следующим образом: 5 класс - 66%, 6 класс -75%, 7 класс – 38 % учащихся. При ответе ... К.М. Ураимов Бышыктоо сабагында чак категориясы боюнча машыгууларын өркүндөтүүнүн. 197 ...... Зачёт алуу сабагы ж.б.; Бул сабактарды айкалыштырылган (комбинированный) сабак десек да болот. Себеби ...... 1996-жылы Прикладдык математика жана информатика кафедрасынын башчысы А. 6 Янв 2016 ... Мугалим: Жүндүбаева Гулиза Бактыгуловна. 7-кл. Сабактын темасы: Компьютердин түзүлүшү. Сабактын максаты: 1.Билим берүү максаты. Информатика сабагынын өзөгү болгон, техникалык каражат жанан анын түзүлүштөрү тууралуу балдарга айтып берүү. 2.Тарбиялык максаты. Информатика жана информациялык технологиялар тууралуу; 3 Информатиканын байланыштары; 4 Илим жана технология; 5 Суроолор; 6 2 .Информатиканын ... компьютердин жана информациялык системалардын материалдык жагы аркылуу - физика жана химия, электроника жана радиотехника менен. 14 Ноя 2014 ... Компьютердин аппараттык жабдылышы. Компьютердин архитектурасы; 3. Компьютердин аппараттык жабдылышы жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Системалык биримдиктин ички түзүлүшү менен кеңири таанышасыңар. Компьютердин кубаттуулугун мүнөздөөчү негизги түзүлүштөрдү ... 17 Янв 2017 ... Орус тили онлайн сабагы No 1 - Duration: 4:20. Chet Til 301,764 views · 4:20. Персональный компьютер Информатика 7 класс #12 Инфоурок - Duration: 12:20. Инфоурок 808 views · 12:20 · Слайд шоу (информатика) - Duration: 0: 51. Anatolii Ratskewych 1,409 views · 0:51. Күн желе: өзгөчө ... сыўар жана эмнени їйрєнєсїўєр? Кєп учурда, информатика сабагы компьютер менен иштєєнї їйрєтєт ... жана компьютердин жардамы менен ар кандай тармактагы маселелер- ди чечїїнїн ыкмаларын жана ... їчїн « Информатика: базалык курс боюнча пракикалык иштер» деп аталган окуу китеби колдонулат. 9-класста Алгебра сабагынын берилиши. Математика мугалими Муканбетова Батмабүбү Алгебра сабагынан Квадраттык функция темасын өттү. Окуучулар тема боюнча таблица түзүп, график чийүүнү үйрөнүштү. 8- класска информатика сабагынан ачык сабак өтүлдү Тема: Компьютердин аппараттык ... Изилдөөдө окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүгүн калыптандыруунун методикасы иштелип чыкты, ал мектеп мугалимдерине ишмердүүлүктү аткарууда практикалык жардам бере алат. “Информатика” предметинин негизги бөлүмдөрү боюнча иштелип чыккан критерийлер, түзүлгөн.


追記を閉じる▲
cкачать: Информатика сабагы боюнча Компьютердин тузулушу 7-класс
информатика сабагы боюнча компьютердин тузулушу 7класс

トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
 | ホーム | 
Copyright © coz.oryly.ohranadachi.ru Allrights Reserved.
Template aozora29-l-js by 斎七 @ 虹のもとブログ
Photo by *05 free photo